CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Abordări teoretice ale managementului forestier
1.1. Conceptul managementului forestier in economia contemporană
1.2. Resursele forestiere – baza managementului forestier
1.3. Tendinţele mondiale in dezvoltarea managementului forestier

Capitolul II. Evoluţia managementului forestier in Republica Moldova
2.1. Caracteristica generală a sectorului forestier
2.2. Analiza managementului fondului forestier
2.3. Evaluarea indicatorilor economici ai managementului forestier

Capitolul III. Problemele şi perspectivele sectorului forestier autohton

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE