CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Particularităţile reglementării falimentului întreprinderilor în Republica Moldova
1.1 Reglementarea juridică a acţiunii cu privire la faliment
1.2 Aspecte legitime ale procedurii de reorganizare şi lichidare a întreprinderii

Capitolul II. Abordări teoretice ale managementului financiar a întreprinderilor aflate în dificultate
2.1 Teorii cu privire la gestionarea întreprinderilor aflate în dificultate
2.2 Eşecul unei firme şi cauzele probabile care pot determina acest fenomen
2.3 Strategii de redresare şi de dinamizare a activităţii întreprinderilor aflate în dificultate

Capitolul III. Evaluarea în ansamblu a activitatii economico-financiare a unei întreprinderi aflate în dificultate (în baza datelor Î.I. “Robuleţ Marina”)
3.1 Analiza stării de isolvabilitate a întreprinderii
3.2Analiza rezultatelor financiare şi a eficienţei activităţii întreprinderii
3.3 Aprecierea structurii şi rotaţiei activelor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE