CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Noţiuni generale cu privire la Managementul European
1.1. Euro-management – mozaic de modele naţionale
1.2. Necesitatea unui Management European
1.3. Fundamentele modelului european de management

Capitolul II. Caracteristica principalelor modele europene de management
2.1. Organizarea firmelor germane, franceze şi britanice
2.1.1. Management participativ în firmele germane
2.1.2. Particularităţi organizaţionale infirmele franceze
2.1.3. Caracteristici organizaţionale in firmele britanice
2.2. Cele trei modele europene de management
2.2.1. Modelul German de management
2.2.2. Modelul Francez de management
2.2.3. Modelul Britanic de management

Capitolul III. Managementului european în Republica Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE