CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI DE PROIECT
1.1. Esența, concepte și definiții ale managementului de proiect
1.2. Principii ale managementului de proiect
1.3. Tehnici și mecanisme utilizate la formarea echipelor de proiect

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII PLUSPLUS SRL
2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii PlusPlus S.R.L.
2.2. Analiza indicatorilor de reușită a proiectului

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT ȘI GESTIUNEA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII PLUSPLUS SRL
3.1. Etapele dezvoltării echipei de proiect în cadrul întreprinderii PlusPlus S.R.L.
3.2. Rolurile și profilurile muncii personalului în cadrul echipei de proiect
3.3. Căi pentru îmbunătăţire a situaţiei existente în domeniul managementului de proiect la întreprindere

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE