CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Conceptele teoretice ale managementului costurilor
1.1. Esenţa economică şi funcţiile costului de producţie
1.2. Tipologia costurilor
1.3. Consumurile şi cheltuielile – elementele componente ale costului
1.3.1. Componenţa şi clasificarea consumurilor
1.3.2. Componenţa şi clasificarea cheltuielilor
1.4. Metode de evidenţă şi calcul a costurilor
1.5. Managementul intreprinderii prin costuri

Capitolul 2. Analiza tehnico-economică a activităţii de producere şi comercializare a intreprinderii О.M. „Ungheni-Vin” S.A.
2.1. Caracteristica ramurii
2.2. Caracteristica intreprinderii
2.2.1. Istoricul dezvoltării intreprinderii
2.2.2. Structura organizatorică şi de producere a intreprinderii
2.2.3. Poziţia intreprinderii şi principalii concurenţi
2.2.4. Analiza principalilor indicatori tehnico-economici ai О.M.„Ungheni-Vin” S.A.
2.3. Analiza activităţii de producere a intreprinderii
2.3.1. Analiza nomenclatorului de producţie
2.3.2. Analiza programei de producţie
2.3.3. Analiza gradului de utilizare a capacităţilor de producţie
2.4. Analiza comercială a intreprinderii
2.4.1. Analiza vinzărilor
2.4.2. Analiza exportului
2.5. Analiza financiară a intreprinderii
2.5.1. Analiza profitului
2.5.2. Analiza rentabilităţii
2.5.3. Analiza lichidităţii
2.6. Analiza costurilor
2.6.1. Analiza structurală a cheltuielilor operaţionale
2.6.2. Analiza costului producţiei
2.6.3. Analiza consumurilor şi cheltuielilor materiale
2.6.4. Analiza costului la 1 leu producţie marfă
2.7. Analiza dependenţei de corelaţie a rentabilităţii economice de factorii de bază
2.8. Analiza S.W.O.T. a intreprinderii О.M. „Ungheni-Vin” S.A.

Capitolul 3. Proiectul de restructurare a managementului costurilor in cadrul intreprinderii О.M. „Ungheni-Vin” S.A.
3.1. Introducerea centrelor de responsabilitate la О.M. „Ungheni-Vin” S.A.
3.1.1. Delimitarea activităţilor zonelor care generează costuri
3.1.2. Definirea ariilor centrelor de cost in baza structurii organizatorice a intreprinderii
3.1.3. Crearea responsabilităţilor pentru dirijarea centrelor de cost
3.1.4. Procesul de luare a deciziei in cadrul centrelor de responsabilitate
3.1.5. Gestionarea abaterilor in cazul funcţionării centrelor de cost
3.1.6. Evaluarea efectului economic de la introducerea managementului prin centre de cost
3.2. Manualul costului la О.M. „Ungheni-Vin” S.A.
3.2.1. Lista produselor pentru care se vor forma costurile, unităţile de cost
3.2.2. Determinarea centrelor de generare şi оnregistrare a costurilor
3.2.3. Metodele de colectare şi reflectare a consumurilor directe şi indirecte
3.2.4. Responsabilităţile departamentelor in colectarea şi reflectarea datelor
3.2.5. Documentele utilizate pentru inregistrarea datelor
3.2.6. Metodele de distribuire a costurilor indirecte
3.3. Alegerea şi argumentarea schemei tehnologice şi a utilajului de producere a divinului ordinar
3.3.1. Consideraţiuni generale
3.3.2. Caracteristica materiei prime
3.3.3. Descrierea principalelor operaţii tehnologice
3.3.4. Calculul de aparataj pentru producerea 150.000 dal de divin ordinar
3.4. Calculul efectului economic de la introducerea maşinii de fixat capsule

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE