CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I.: IMPORTANŢA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN TEORIA GENERALĂ A ORGANIZAŢIEI
1.1. Definirea managementului resurselor umane
1.2. Abordări moderne ale managementului resurselor umane şi rolul acestora în cadrul organizaţiei
1.2.1. Abordări moderne ale managementului resurselor umane
1.2.2. Rolul resurselor umane în cadrul organizaţiei
1.3. Noţiuni generale privind managementul carierei
1.4 Stadiile carierei şi corelarea acestora cu stadiile vieţii

CAPITOLUL II.: PREZENTAREA S.C. NESTLE ROMÂNIA S.R.L.
2.1. Prezentarea firmei S.C. NESTLE ROMÂNIA.S.R.L.
2.1.1. Istoric
2.2. Nestlé în România
2.2.1. Fabrică din Timişoara
2.3. Macromediul firmei
2.4. Micromediul firmei
2.5. Analiza SWOT

CAPITOLUL III.: MANAGEMENTUL CARIEREI LA S.C. Nestlé România S.R.L.
3.1. Stadiile carierei şi corelarea acestora cu stadiile vieţii
3.2. Planificarea carierelor la S.C. NESTLE România S.R.L.
3.3.Programe universitare de dezvoltare a carierei dedicate absolvenţilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE