CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. SEMNIFICAŢIA ŞI CONCEPTUL CARIEREI MANAGERIALE
1.1. Noţiuni generale despre cariera profesională. Cariera managerială
1.2. Etapele carierei manageriale
1.3. Tipuri de carieră managerială

Capitolul II. PLANIFICAREA SI DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE
2.1. Impactul mediului intern şi ambiant asupra carierei
2.2. Planificarea carierei organizaţionale şi a carierei individuale
2.3. Gestiunea şi dezvoltarea carierei profesionale

CAPITOLUL III.PERFECTIONAREA IN CADRUL SC. CERSANIT.SA ROMANIA
3.1Caracteristica activităţii economice a SC. CERSANIT.SA ROMANIA
3.2. Cultura organizaţională ca factor primordial în evoluţia carierei profesionale
3.3. Studiul mediului intern al S.C CERSANIT SA şi direcţii de perfecţionare a carierei manageriale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE