CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. SEMNIFICAŢIA ŞI CONCEPTUL CARIEREI MANAGERIALE

1. Noţiuni generale despre cariera profesională. Cariera managerială

2. Etapele carierei manageriale

3. Tipuri de carieră managerială

4. Strategiile de carieră

Capitolul II. PLANIFICAREA SI DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE

1. Planificarea carierei organizaţionale

2. Planificarea carierei individuale

3. Dezvoltarea carierei

Capitolul III. STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL CARIEREI LA COMPANIA TOPEX

1.Descrierea companiei

2.Servicii şi produse

3.Funcţiunea de resurse umane la compania Topex

4.Organigrama resurselor umane

5.Chestionar de analiză a managementului carierei – model

6.Interpretarea rezultatelor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE