CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Esenţa managementului calităţii totale in intreprinderiie din industria alimentara
1.1.Conceptul de management al calităţii totale (TQM)
1.2. Standardele 1SO-900O – baza esenţială pentru implementarea Sistemelor de Management al Calităţii in intreprinderile din industria Alimentară
1.3. Indicatorii calităţii: esenţa şt analiza lor. Căile de ridicare a nivelului calităţii producţiei

Capitolul II. Caracteristica tehnico-economică şi analiza Sistemului de Management al Calităţii la intreprindere
2.1. Caracteristica generală a intreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază a intreprinderii
2.3. Analiza funcţionării Sistemului de Management al Calităţii la intreprindere
2.4. Analiza SWOT

Capitolul III. Planul de măsuri de perfecţionare a Sistemului de Management al Calităţii şi ridicarea calităţii producţiei la intreprindere
3.1. Măsuri de introducere a tehnologiilor de producţie noi şi tehnicii performante in intreprindere
3.2. Măsuri de perfecţionare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC) la intreprindere
3.3. Imbunătăţirea structurii organizatorice de conducere a SMC
3.4. Implementarea metodei HACCP pentru determinarea punctelor critice de control şi risc

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE