CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I
1.1. Esenţa Managementului Calităţii la inreprinderile din Ind. Alimentară
1.2.Standardele ISO-9000 – baza esenţială pentru implementarea M. Calităţii
1.3.Indicatorii Calităţii, esenţa şi analiza lor. Căile de ridicare a nivelului calităţii producţiei

Capitolul II
2.1. Poziţia in ramură şi Benchmarking
2.2. Caracteristica generală a intreprinderii
2.3. Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază a intreprinderii
2.4. Calculul şi analiza indicatorilor calităţii producţiei
2.5. Analiza funcţionării SMC la intreprindere

Capitolul III
3.1. Măsuri de introducere a tehnicilor şi tehnologiilor noi de producţie
3.2. Măsuri de implementare a SMC la intreprindere
3.3. Оmbunătăţirea structurii organizatorice de conducere a SMC
3.4. Implementarea metodei HACCP

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE