CUPRINS

INTRODUCERE

MANAGEMENTUL CA ŞTIINŢĂ MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII ŞI DESFACERII PARTE COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI FIRMEI
1. CONDUCEREA ŞI ORGANIZAREA APROVIZIONĂRII ŞI DESFACERII
1.1. MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII ŞI DESFACERII: CONCEPT, CONŢINUT, TRĂSĂTURI
1.2. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A ACTIVITĂŢII DE APROVIZIONARE ŞI DESFACERE
1.2.1. Organizarea internă a subsistemelor de aprovizionare şi desfacere
1.2.2. Repartizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor pe posturi şi funcţii, structura specifică de personal
1.2.3. Sistemul de relaţii pentru aprovizionarea materială şi desfacerea produselor
1.3. UNITĂŢILE SPECIALIZATE ÎN COMERCIALIZAREA DE MATERIALE ŞI PRODUSE ÎN SISTEM EN GROS
1.3.1. Firmele de aprovizionare materială şi cu echipamente tehnice
1.3.2. Unitatea specializată în comercializarea de materiale şi produse: rol, structura obiectului de activitate, sistem de relaţii.
1.3.3. Indicatori de apreciere a activităţii economice a unităţilor specializate în comercializarea în sistemul en-gros (cu ridicata)

2. GESTIUNEA ECONOMICĂ A STOCURILOR
2.1. ROLUL, FUNCŢIILE ŞI NATURA ECONOMICĂ A STOCURILOR
2.2. TIPOLOGIA ŞI MODUL DE EXPRIMARE A STOCURILOR
2.3. TIPURI DE GESTIUNE A STOCURILOR
2.4. GESTIUNEA DIFERENŢIATĂ A STOCURILOR DUPĂ SISTEMUL A.B.C.; EFECTE ECONOMICE

3. FUNDAMENTAREA PROGRAMULUI DE APROVIZIONARE AL UNITĂŢILOR ECONOMICE
3.1. NOMENCLATORUL DE MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE
3.1.1. Definiţia şi scopul elaborării nomenclatorului
3.1.2. Clasificările folosite la elaborarea nomenclatorului
3.1.2.1. Clasificarea materiilor prime şi materialelor bazată pe tehnologia de fabricaţie
3.1.3. Etapele elaborării nomenclatorului
3.2. STRUCTURA ŞI INDICATORII PLANULUI DE APROVIZIONARE MATERIALĂ
3.2.1. Structura materială a planului şi a programelor de aprovizionare a unităţilor economice
3.2.2. Indicatorii care definesc conţinutul planului de aprovizionare materială

4. INDICATORII DE CONSUM ŞI VALORIFICARE
4.1. FUNCŢII, CERINŢE, SISTEMUL DE INDICATORI
4.2. NORMELE DE CONSUM DE RESURSE MATERIALE ŞI ENERGETICE
4.3. CRITERIILE DE CLASIFICARE A NORMELOR DE CONSUM

5. STRATEGIA ÎN APROVIZIONAREA MATERIALĂ
5.1. CARACTERISTICILE GENERALE ALE PIEŢEI DE FURNIZARE
5.2. TIPURI DE STRATEGII ÎN APROVIZIONAREA MATERIALĂ, PRINCIPII ŞI SITUAŢII CARE LE INFLUENŢEAZĂ
5.3. ANALIZA PIEŢEI FURNIZORILOR, EVALUAREA ŞI SELECTAREA ACESTORA
5.3.1. Segmentarea nomenclatorului de materiale
5.3.2. Segmentarea strategică a pieţei furnizorilor
5.3.3. Diagnosticarea ofertei şi a cererii pe piaţa furnizorilor
5.3.4. Evaluarea furnizorilor „agreaţi“
5.3.4.1. Caracterizarea furnizorilor prin resursele oferite
5.3.4.2 Caracterizarea furnizorilor prin condiţiile oferite consumatorilor
5.3.4.3. Caracterizarea furnizorilor prin condiţiile oferite consumatorilor
5.3.4.5. Armonizarea cererii cu oferta
5.4.4.6. Diagnosticarea raportului de putere consumator-furnizor

6. STRATEGIA ACTIVITĂŢII DE DESFACERE-VÂNZARE A PRODUSELOR
6.1. ELEMENTE CARACTERISTICE VÂNZĂRILOR DE PRODUSE
6.2. MANAGEMENTUL CREŞTERII DESFACERILOR DE MĂRFURI
6.3. VÂNZĂRILE COMPLEXE – MODALITATE EFICIENTĂ DE EXTINDERE A DESFACERILOR DE PRODUSE
6.4. INDICATORI DE EVALUARE A PLANULUI ŞI PROGRAMELOR DE DESFACERE A PRODUSELOR

7. ORGANIZAREA ŞI CONCRETIZAREA RELAŢIILOR ECONOMICE DE APROVIZIONARE – DESFACERE
7.1. NEGOCIEREA ÎN PROCESELE DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
7.2. CONTRACTUL COMERCIAL (DE APROVIZIONARE – DESFACERE)
7.3. MANAGEMENTUL REDUCERII CHELTUIELILOR CU APROVIZIONAREA ŞI DESFACEREA

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE