CUPRINS

INTRODUCERE

I. CARACTERISTICA GENERALĂ A „ Orhei-Vin ” S.A
1.1. Istoricul companiei „ Orhei-Vin ” S.A
1.2. Strategii utilizate în cadrul „ Orhei-Vin ” S.A

II. DESCRIEREA AFACERII FIRMEI „ Orhei-Vin ” S.A

III. ANALIZA MANAGEMENTULUI AFACERII A SOCIETĂŢII „ ORHEI-VIN ”S.A.
3.1. Caracteristica generala a sistemului de management în cadrul „ ORHEI-VIN ”S.A
3.2 Structura organizatorică şi organizarea activităţii muncii a personalului “ORHEI-VIN” SA

IV. PROPUNERI PRIVIND EFICIENTIZAREA AFACERII „ ORHEI-VIN S.A.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE