CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I” ESENŢA ŞI CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE MARKETING.”
1.1 Conceptul şi managementul marketingului.
1.2 Marketing-mix-instrument de promovare a politicii de marketing.
1.3 Planificarea activităţii de marketing.
1.4 Organizarea activităţii de marketing.

CAPITOLUL II ”ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢILOR DE PRODUCERE ŞI COMERCIALE LA „LAPTE”S.A.”
2.1 Analiza situaţiei economice in industria de prelucrare a laptelui din Republica Moldova.
2.2 Caracteristica generală a „LAPTE”S.A.
2.3 Analiza in dinamică a indicatorilor de bază ai activităţii de producere şi comerciale la „LAPTE”S.A
2.4 Analiza de corelaţie.
2.5 Rezervele principale de perfecţionare a activităţii de marketing la „LAPTE”S.A.

CAPITOLUL III „PROIECTUL MANAGEMENTULUI MARKETINGULUI ŞI VINZĂRILOR LA „LAPTE”S.A.”
3.1 Mediul concurenţial şi competitivitatea produselor lactate naţionale.
3.2 Mixul de Marketing la „LAPTE”S.A.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE