CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI DESFACERII
1.1. ESENŢA, PRINCIPII ŞI FUNCŢII ALE MANAGEMENTULUI DESFACERII
1.2. CONŢINUTUL ŞI ETAPELE PROCESULUI DE DESFACERE

CAPITOLUL 2. CARACTERISTICA ACTIVITĂŢII ECONOMICO- FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII S.A.”ASCHIM”
2.1. CARACTERISTICA GENERALĂ ALE SOCIETAŢII COMERCIALE ‘ASCHIM’ S.A.
2.2. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL DESFACERII ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII S.A. ASCHIM
3.1. CARACTERISTICA PROCESULUI DE DESFACERE DIN CADRUL ASCHIM S.A.
3.2. PROBLEME DEPISTATRE ÎN CADRUL PROCESULUI DE DESFACERE
3.3. MODALITĂŢI DE EFICIENTIZARE A PROCESULUI DE DESFACERE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE