CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, ROLUL ŞI STRUCTURA OBIECTULUI DE ACTIVITATE – DESFACERE
1.1. Definirea conceptului de desfacere
1.2. Canale şi metode de desfacere
1.3. Indicatorii de apreciere a activităţii economice a unităţilor specializate în comercializare în sistem en gros şi en detail
CAPITOLUL II. ANALIZA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARĂ A S.A. „CARMEZ”
2.1. Evoluţia şi caracteristica generală a ramurii şi a activităţii întreprinderii S.A. „Carmez”
2.2. Analiza principalelor indicatori ai activităţii economice şi financiare a S.A.”Carmez”
2.3. Structura organizatorică şi structura personalului managerial la întreprinderea S.A.”Carmez”

CAPITOLUL III. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ŞI PERFECŢIONARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT ÎN ACTIVITATEA DE DESFACERE A UNITĂŢILOR ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Particularităţile organizării procesului de desfacere în cadrul compartimentelor de bază a S.A. „Carmez”
3.2. Perfecţionarea sistemului managerial al activităţii de desfacere

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE