CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE
I.1 Definitii
I.2 Tipuri de contracte de achiziţie publică
I.3 Principii în achiziţii publice

CAPITOLUL II PUBLICAREA ANUNŢURILOR ŞI STABILIREA CRITERIILOR DE ATRIBUIRE
II. 1 Publicarea anunţurilor privind achiziţiile publice
II.2 Criteriile de atribuire a contractelor de achiziţii publice

CAPITOLUL III PROCESUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
III.1 Proceduri de atribuire
III. 2 Etapele procesului de achiziţie publică

CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ REALIZAT LA SOCIETATEA NAŢIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE