CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Abordări teoretice privind managementul achizițiilor publice
1.1. Concept, esența și caracteristica noțiunii de achiziții publice
1.2. Principii de bază în managementul achizițiilor publice
1.3. Etapele procesului de achiziție publică

CAPITOLUL II. Dimensiunea și rolul achizițiilor publice în Republica Moldova. Probleme și soluții
2.1. Reglementarea achizițiilor publice în Republica Moldova
2.2. Evoluția datelor privind achizițiile publice
2.3. Structura și volumul achizițiilor publice în Republica Moldova

CAPITOLUL III. Analiza managementului achizițiilor publice în cadrul proiectelor de finanțare externe
3.1. Analiza achizițiilor publice în cadrul proiectelor de finanțare externe
3.2. Probleme legate de transparența achizițiilor publice
3.3. Studiu de caz. Achiziții publice în baza în baza achiziționării utilajului medical pentru IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE