CUPRINS

INTRODUCERE

I.Cadru legislativ

II.Forme juridice ale societatilor comeriale

III.Descrierea unei societati comerciale: S.R.L.- Societate cu raspundere limitata- asociatii
– numarul de asociati
– actul de infiintare
– firma
– emblema
– sediul social
– obiectul de activitate
– capitalul social
– aportul asociatilor
– conducerea societatii
– controlul societatii
– participarea asociatilor la beneficii si la pierderi
– continutul actului constitutiv
– modificarea actului constitutiv
– excluderea si retragerea asociatilor
– fuziunea si divizarea societatii
– dizolvarea societatii
– lichidarea societatii
IV. Etapele parcurse pentru constituirea unei societăţi şi actele necesare pentru constituire

V. Exemplu de Act Constitutiv al unei Societati Comerciale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE