CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. “PROBLEMELE PLANIFICĂRII STRATEGICE A ACTIVITĂŢII CORPORAŢIILOR ÎN CONDIŢIILE TRANZIŢIEI LA ECONOMIA DE PIAŢĂ“
1.1. Bazele teoretice a planificării strategice în managementul corporativ
1.2. Analiza experienţei internaţionale în problemele planificării strategice
1.3. Reformarea strategică a sistemei economice a Republicii Moldova în perioada de tranziţie la economia de piaţă

CAPITOLUL 2. CARACTERISTICA ŞI ANALIZA FINANCIAR STRUCTURALĂ A ACTIVITĂŢI ECONOMICE A REPUBLICII MOLDOVA”
2.1. Caracteristica social-economică a situaţiei Republicii Moldova în perioada de reformare şi de tranziţie la economia de piaţă
2.2. Analiza situaţiei economico-financiare a corporaţiei ca bază pentru planificarea strategică corporativă
2.3. Necesitatea modificărilor structurale în Republica Moldova

CAPITOLUL 3. BAZELE METODOLOGICE A PLANIFICĂRII STRATEGICE CORPORATIVE INTERACTIVE
3.1. Metodica elaborării strategiei de dezvoltare a economiei naţionale
3.2. Metodologia elaborării strategiei în managementul corporativ moldovenesc
3.3. Formarea modelelor de combinare a strategiilor dezvoltării economice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE