CUPRINS

INTRODUCERE

CARACTERIZAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII
1.1. Scurt istoric
1.2. Organizare producerii în secţiile de bază

EVALUAREA PERFORMANŢEI Î.M. ,,EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A. PRIN TEHNICA DE BENCHMARKING
2.1. Măsurarea propriilor performanțe
2.2. Identificarea indicatorilor de performanță
2.3. Compararea indicatorilor de performanță
2.4. Concluzii

ANALIZA SWOT A ÎNTREPRINDERII
3.1. Puncte tari (Strengths)
3.2. Puncte slabe (Weaknesses)
3.3. Oportunități (Opportunities)
3.4. Amenințări (Threats)
3.5. Matricea SWOT
3.6. Concluzii

MODELUL PORTER
4.1. Rivalitatea dintre firmele concurente
4.2. Firmele ce activează în alte industrii producătoare de mărfuri substituente
4.3. Potenţialele intrări în industrie
4.4. Puterea de influenţă şi de negociere ale furnizorilor
4.5. Puterea de influenţă şi de negociere ale consumatorilor
4.6. Concluzii

ELABORAREA STRATEGIEI ÎNTREPRINDERII
5.1. Misiunea întreprinderii
5.2. Obiective strategice
5.3. Opțiuni strategice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE