INTRODUCERE

Capitolul I CONSIDERATII PRIVIND INFORMATIZAREA SISTEMELOR ECONOMICE
1.1 Abordarea sistemica a intreprinderii
1.2 Sistemul informational al intreprinderii
1.3 Tendinte in evolutia sistemului informational
1.4 Impactul informatizarii asupra intreprinderii

Capitolul II STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI CONTABIL SI FINANCIAR AL INTEPRINDERII
2.1 Profilul si caracteristicile S.C. Vrantex S.A.
2.2 Organizarea compartimentului financiar-contabil si relatiile cu celalalte compartimente
2.3 Tehnologiile de productie in cadrul societatii
2.4 S.C. Vrantex S.A. in conditiile de piata impuse de mecanismul concurentei

Capitolul III CONTABILITATEA SINTETICA SI ANALITICA A MIJLOACELOR FIXE
3.1 Definirea cadrului conceptual si juridic
3.2 Rolul contabilitatii in cadrul sistemelor informatice economice
3.3 Organizarea contabilitatii sintetice si analitice

Capitolul IV PROIECTAREA APLICATIEI MIFIX IN CONDITIILE UTILIZARII MICROCALCULATOARELOR
4.1 Privire critica asupra sistemului informotional existent
4.2 Generatii de limbaje de programare
4.3 Tendinte manifestate in prelucrarea automata a datelor
4.4 Prezentarea aplicatiei MIFIX
4.5 Implementarea si testarea sistemului
4.6 Consideratii economice privind eficienta noului sistem informatic proiectat

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE