CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. DESCRIEREA ÎNTREPRINDERII S.A. „Ionel”
1.1 Descrierea Întreprinderii S.A. „Ionel”. Analiza Swot
1.2 Activitatea economico-financiară a întreprinderii S.A. „Ionel”

Capitolul II. Leadershipul şi managementul în cadrul întreprinderii S.A. „Ionel”
2.1 Managementul
2.2 Leadersipul
2.3 Analiza comparativă

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE