CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA ROLUL LEADERSHIP-ULUI ȘI MOTIVAȚIEI ÎN MANAGEMENTUL CONTEMPORAN
1.1. Concepte și definiții privind fenomenul de leadership și evoluția lui
1.2. Principiile de leadership în contextual managementului contemporan
1.3. Conexiunea dintre leadership și motivație

CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII Î.M. „Coval & Co ” SRL
2.1. Caracteristica de bază a întreprinderii
2.2. Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderii Î.M. „Coval & Co” SRL
2.2. Resursele umane și procedee manageriale aplicate la întreprindere
2.4. Evaluarea elementelor de leadership în cadrul întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE