CUPRINS

INTRODUCERE

1. INTRODUCERE ÎN LEADERSHIP
1.1. CONCEPTUL DE LEADERSHIP ŞI TERMENII ASOCIAŢI
1.2. EVOLUŢIA LEADERSHIP-ULUI
1.3. LEADERSHIP VERSUS MANAGEMENT

2. ARTA ŞI ŞTIINŢA LEADERSHIP-ULUI
2.1. STILURI DE LEADERSHIP
2.2. LEADERRSHIP: STRATEGII ŞI TACTICI
2.2.1. STRATEGIA DE LEADERSHIP
2.2.2. TACTICI DE LEADERSHIP

3. INGREDIENTELE UNUI LIDER DE SUCCES
3.1. CALITĂŢILE UNUI LIDER DE SUCCES
3.2. TIPOLOGIA LIDERILOR
4. LEADERSHIP-UL ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE
4.1. LEADERSHIP-UL ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII
4.2. LEADERSHIP-UL ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ÎN ROMÂNIA

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE