CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Strategii de lansare a produselor noi pe piaţa extarnă şi specificul lor
I.1 Definirea produsului. Politica de produs
I.2 Studiul Pieţei. Metode şi tehnici de studiere a pieţei
I.3 Comportamentul consumatorului in urma lansării produsului nou.Segmentarea pieţii

CAPITOLUL II. Analiza tehnico – economică a activităţii de comercializare a intreprinderii „ORHEI-VIT” S.A.
II.1 Istoricul intreprinderii „Orhei-Vit” S.A.
II.2 Analiza producţiei la intreprinderea S.A. „Orhei-Vit”
II.3. Analiza volumului de vinzări
II.4 Analiza activităţii comerciale a intreprinderii, mii lei
II.5 Analiza rezultatelor financiare ale intreprinderii
II.6 Analiza lichidităţii, solvabilităţii şi stabilităţii intreprinderii
II.7 Analiza Swot
II.8 Analiza de corelaţie

CAPITOLUL III. Planul de măsuri pentru lansarea noilor produse pe piaţa externăIII.1 Evaluarea situaţiei existente
III.2 Analiza de marketing a pieţii Germaniei
III.3 Prezentarea generală a proiectului de lansare a produselor noi pe piaţa Germaniei
III.4 Lansarea noilor produse pe piaţa externă

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE