CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I.Investiţiile străine şi factori determinanţi al acestora ,şi impactul investiţiilor asupra dezvoltării economiei naţionale
1.1 Difinirea investiţiilor străine,clasificarea şi tipurile lor
1.2Surse de finsanţare a investiţiilor
1.3. Sistemul de indicatori ai activităţii investiţionale
1.4 Climatul investiţional in RM
1.5Impactul investiţiilor străine asupra economiei naţionale

Capitolul II.„Analiza activităţii economico-financiare a intreprinderii
2.Caracteristica de bază a intreprinderii
2.1.1 Istoricul intreprinderii
2.1.2 Forma organizatorico- juridică a intreprinderii, numărul de inregistrare şi structura proprietatilor
2.1.3 Activitatea intreprinderii
2.2 Analiza tehnico economică a activităţii intreprinderii,analiza indicatorilor de bază
2.3.Analiza financiară a intreprinderii
2.3.1Analiza Cheltuelilor la 1 leu de productie marfă
2.3.2Analiza productivitaţii muncii
2.3.3Analiza lichidităţilor
2.3.4Analiza rentabilităţilor
2.4Analiza investiţiilor stăine
2.4.1Analiza fluxului de investiţii
2.5 Analiza SWOT
2.6 Analiza dependenţei de corelaţie a Profitului netde factorii de bază

Capitolul III.Măsuri de sporirea eficienţei intreprinderii in baza investiţiilor capitale la О.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery”S.A.
3.1. Evaluarea riscului proiectelor de investiţii „Magazin de firmă Efes Vitanta Moldova Brewery” şi „ Web Magazin Efes Vitanta Moldova Brewery”
3.2 Descrierea proiectului investiţional „Magazin de firmă Efes Vitanta Brewery”
3.2.1 Argumentarea metodologiei de evaluare a proiectului de investiţii
3.2.2 Calculul cheltuielilor aferente pe intreaga perioadă de exploatare
3.2.3 Calculul veniturilor nete actualizate
3.3.1Descrierea proiectului investiţional „ Web Magazin – Efes Vitanta Brewery”
3.3.2 Calculul cheltuielilor aferente pe intreaga perioadă de exploatare
3.3.3. Calculul veniturilor nete actualizate
3.4 Promovarea şi realizarea berii moldoveneşti spre export de către concernul „Efes Beverage Group” in ţările in care acesta activiază

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE