CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Investițiile în inovații
1.1. Fundamentări teoretice cu privire la inovaţie și investiții
1.2. Rolul și necesitatea investițiilor pentru Republica Moldova

Capitolul 2. Activitatea inovațională în Republica Moldova
2.1. Situația actuală în domeniul inovării în Republica Moldova
2.2.Mecanisme de finanțare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE