CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 ESENŢA INVESTIŢIILOR CAPITALE
1.1 Esenţa noţiunii de investiţie.
1.2 Investiţiile capitale.
1.3 Evaluarea eficienţei economice a investiţiilor capitale

CAPITOLUL 2 ANALIZA TEHNICO – ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALĂ A INTREPRINDERII
2.1 Descrierea intreprinderii
2.2 Analiza indicatorilor tehnico-economici a О.S. C.V.C.„Mileştii Mici”
2.3 Analiza mijloacelor fixe ale intreprinderii
2.4 Analiza dependenţei de corelaţie a rentabilităţii financiare de principalii factori de influenţă
2.5 Analiza SWOT

CAPITOLUL 3 PROIECTUL DE INVESTIŢII CAPITALE LA О.S.CVC „MILEŞTII MICI”
3.1 Etapele procesului investiţional
3.2 .Proiectul de măsuri pentru implementarea investiţiilor capitale la ОS CVC „Mileştii Mici”
3.3 Măsuri de perfecţionare a tehnologiei de producere

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE