CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I INVESTIŢIILE CAPITALE ŞI IMPORTANŢA LOR PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERII
1.1 Definirea conceptului de investiţii capitaleşi importanţa lor pentru dezvoltarea intreprinderii
1.2 Clasificarea investiţiilor capitale
1.3 Politica investiţională a intreprinderii

CAPITOLUL II ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ A INTREPRINDERII ОM “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” SA
2.1 Istoricul intreprinderii
2.2 Analiza generală a activităţii intreprinderii
2.3 Analiza activităţii economico- financiare
2.3.1 Analiza vinzărilor
2.3.2 Analiza programului de producţie
2.3.3 Analiza mijloacelor fixe şi situaţia investiţională
2.3.4 Analiza resurselor umane
2.3.5 Analiza costului de producţie
2.3.6 Analiza profitului şi rentabilităţii
2.3.7 Analiza stării financiare
2.4 Analiza SWOT
2.5 Analiza de corelaţie

CAPITOLUL III MĂSURI DE CREŞTERE A EFICIENŢEI INTREPRINDERII IN BAZA INVESTIŢIILOR CAPITALE LA ОM “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A
3.1 Descrierea proiectului investişional “Casa Berii Naţionale”
3.2 Aprecierea eficienţei economice a proiectului de investiţii
3.2.1 Argumentarea metodologiei de evaluare a proiectului de investiţii
3.2.2 Calculul cheltuielelor aferente pe оntreaga perioadă de exploatare
3.2.3 Calculul veniturilor nete actualizate
3.3 Evaluarea riscului proiectului de investiţii
3.4 Producerea berii “Vitanta Premium Classic” de calitate superioară

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE