CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Esenţa economică a investiţiilor
1.1 Noţiune de investiţie. Clasificare
1.2 Activitatea investiţională la nivel de intreprindere (factori, etape, surse de finanţare)
1.3 Politica investiţională. Proiect investiţional. Portofoliu investiţional

Capitolul II. Caracteristica tehnico-economică a intreprinderii SA „Incomlac”
2.1 Caracteristica generală a intreprinderii. Gama de produse
2.2. Poziţia intreprinderii in ramură
2.3 Caracteristica pieţelor şi a consumatorilor principali
2.4 Analiza indicatorilor economico-financiari
2.5 Politica de marketing. Distribuţia
2.6 Activitatea investiţională a intreprinderii
2.7 Analiza SWOT
2.8 Analiza dependenţei de corelaţie a rentabilităţii investiţiilor de factorii de bază.

Capitolul III. Măsuri de creştere a eficienţei intreprinderii in baza investiţiilor capitale la “ Incomlac” SA.
3.1 Descrierea proiectului investiţional “Crearea bazei proprii de materie primă pentru „Incomlac” SA”
3.2 Aprecierea eficienţei economice a proiectului de investiţii
3.2.1. Argumentarea economică şi financiară a proiectului investiţional
3.2.2 Calculul cheltuielelor aferente pe intreaga perioadă de exploatare
3.2.3 Calculul veniturilor nete actualizate

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE