CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Investiţii capitale –sursă pentru creşterea economică a SRL „Soro-Metor-com”.
1.1. Creşterea economică şi invetiţiile
1.2. Definirea şi clasificarea investiţiilor
1.3. Evaluarea proiectelor de investiţii şi riscul investiţional
1.4. Eficienţa economică a investiţiilor

Capitolul II. Analiza activităţii economice a SRL „Soro-Meteor-Com”.
2.1. Caracteristica generală a intreprinderii şi benchmarking-ul ei
2.2. Analiza structurii organizatorice a intreprinderii
2.3. Analiza programei de producţie
2.4. Analiza indicatorilor tehnico-economici de baza ai SRL „Soro-Meteor-Com”
2.5. Analiza fondurilor fixe şi a investiţiilor
2.6 Analiza productivităţii muncii
2.7. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii intreprinderii
2.8. Analiza de corelaţie
2.9. Analiza SWOT

Capitolul III. Elaborarea măsurilor pentru creşterea economică a intreprinderii SRL „Soro-Meteor-Com”.
3.1. Productivitatea şi eficienţa, obiectiv al investitorului
3.2. Elaboararea proiectului investiţional şi argumentarea necesităţii acestuia
3.3. Argumentarea tehnologică şi tehnică a proiectului.
3.4. Calculul tehnologic
3.5. Descrierea procesului tehnologic
3.6. Calculul efectului economic in urma introducerii utilajului Dakstar, şi a modernizării utilajului frigorific

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE