CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I Abordarea bazei teoretico-metodologice privind investiţiile capitale
1 Dezvoltarea noţiunii de investiţie capitală
2 Sistematizarea investiţiilor capitale
3 Sursele de finanţare şi eficienţa economică a investiţiilor

Capitolul II Analiza indicatorilor tehnico-economici ai activitatii de producere si comercializarea fabricii de produse de cofetarie S.A”Bucuria”
2.1 Caracteristicile interprinderii
2.2 Pozitia pe piata a S.A”Bucuria”(benchmarking)
2.3 Dinamica indicatorilor economico financiari de baza S.A”Bucuria”
2.4 Analiza activitatii comerciale
2.5 Analiza activitatii de producere
2.6 Analiza activitatii investitionale
2.7 Analiza personalului
2.8 Analiza costurilor
2.9 Analiza rezultatelor financiare
2.9.1 Analiza situatiei financiare
2.9.2 Analiza de corelatie

Capitolul III Masuri de sporire a eficientii interprinderii bazate pe investitii
3.1 Tehnologia de productie
3.2 Proectul investitional pentru modernizarea producerii neapolitanelor
3.3 Evaluarea riscului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE