CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I :INVESTIŢIILE CAPITALE- ESENŢA ŞI ROLUL LOR
1.1. Investiţiile şi rolul lor in economie
1.2. Clasificarea investiţiilor
1.3. Definirea investiţiilor de capital
1.4. Politici şi strategii investiţionale

CAPITOLUL II:ANALIZA TEHNICO – ECONOMICĂ A ОM „SUDZUCKER
2.1. Caracteristica intreprinderii
2.2. Cercetări de marketing
2.3. Analiza indicatorilor tehnico-economici
2.3.1. Analiza programei de producţie
2.3.2. Analiza activităţii investiţionale
2.3.3. Analiza personalului
2.3.4. Analiza resurselor materiale şi a aprovizionării tehnico-materiale
2.4. Analiza rezultatelor financiare
2.4.1. Analiza indicatorilor patrimoniului
2.4.2. Analiza rotaţiei activelor
2.4.3. Analiza surselor de finanţare a activelor
2.4.4. Analiza lichidităţilor
2.4.5. Analiza riscurilor
2.5.Analiza de corelaţie
2.6. Analiza SWOT

CAPITOLUL III MĂSURI DE SPORIRE A EFICIENŢEI INTREPRINDERII BAZATE PE INVESTIŢII
3.1. Tehnologia de producţie
3.1.1. Introducerea tehnologiilor şi tehnicii performante
3.1.2. Analiza sectorului de producere a intreprinderii ОM „Sudzucker Moldova”SA
3.1.3. Analiza schemei tehnologice de producere a zahărului tos
3.2. Perfecţionarea schemei tehnologice a uscătoriei de borhotă la fabrica de zahăr din Făleşti
3.3. Calculul eficienţei economice de la introducerea tehnicii noi

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE