CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Consideraţii teoretice privind investiţiile străine
1.1. Esenţa şi rolul investiţiilor
1.2. Clasificarea investiţiilor
1.3. Politici şi strategii investiţionale

Capitolul II. Analiza economico-financiară a SA ”Bucuria”
2.1. Caracteristica generală a intreprinderii SA ”Bucuria”
2.2. Analiza activităţii comerciale
2.3. Analiza activităţii de producere
2.4 Analiza activităţii investiţionale
2.5 Analiza personalului
2.6 Analiza costurilor
2.7 Analiza rezultatelor financiare
2.8 Analiza situaţiei financiare
2.9 Analiza de corelaţie

Capitolul III. Măsuri de sporire a eficienţei intreprinderii bazate pe investiţii
3.1.Tehnologia de producţie
3.2. Proiectul investiţional pentru modernizarea producerii neapolitanelor
3.3. Evaluarea riscului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE