CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I „Investiţii capitale străine”
1.1 Destinaţia şi structura investiţiilor capitale
1.2 Eficienţa ecomonică a investiţiilor capitale
1.3 Etapele activităţii investiţionale
1.4 Rezultatele activităţii companiilor autohtone cu capital străin

Capitolul II „Analiza tehnico-economică a activităţii „Lion-Gri”SRL”
2.1 Caracteristica ОM „Lion-Gri”SRL
2.2 Analiza indicatorilor economici principali
2.3 Analiza activelor intreprinderii
2.4 Analiza patrimoniului
2.5 Analiza profitului net
2.6 Analiza lichidităţii bilanţului contabil
2.7 Cercetările de marketing
2.8 Geografia exportrilor firmei

Capitolul III „Planul investiţional „Lion-Gri”SRL”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE