CUPRINS

INTRODUCERE

1. Formele de guvernământ. Tipologia. Caracteristica generală

1.1. Formele de guvernământ. Caracterizare generală

1.2. Clasificarea formelor de guvernământ

2. Modalităţi de investire a guvernului. Specificul principalelor tipuri de guverne

2.1. Locul şi rolul Guvernului în sistemul autorităţilor publice.

2.2. Tipuri de guverne contemporane. Formarea lor

3. Investirea Guvernului în Republica Moldova şi în alte ţări

3.1. Investirea Guvernului în Republica Moldova

3.2. Investirea Guvernului în România

3.3. Formarea guvernului în SUA

3.4. Formarea guvernului în Germania

3.5. Formarea guvernului în Italia

3.6. Formarea guvernului în Franţa

3.7. Formarea guvernului în Portugalia

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIA