CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I – Rolul întreprinderii în cadrul economiei
1.1. Conceptul şi tipologia întreprinderii
1.1.1. Definirea întreprinderii
1.1.2. Tipologia întreprinderilor
1.2. Dimensiunile întreprinderii
1.3. Evoluţii ale concepţiei privind întreprinderea ca organizaţie economică
1.4. Rolul întreprinderii în cadrul economiei naţionale

Capitolul II – Abordarea întreprinderii ca sistem
2.1. Caracteristicile întreprinderii ca sistem
2.2. Considerente privind metoda sistemică
2.3. Mediul întreprinderii
2.3.1. Mediul extern al întreprinderii
2.3.2. Mediul intern al întreprinderii
2.4. Finalităţile întreprinderii

Capitolul III – Misiunea şi obiectivele întreprinderii
3.1. Misiunea întreprinderii
3.2. Obiectivele întreprinderii
3.2.1. Definirea obiectivelor întreprinderii
3.2.2. Tipuri de obiective întâlnite în cadrul întreprinderii (organizaţiei)
3.2.3. Stabilirea obiectivelor întreprinderii
3.2.4. Stabilirea unei ierarhii a obiectivelor.
3.2.5. Principii pentru îmbunătăţirea calităţii obiectivelor

Capitolul IV – Funcţiunile întreprinderii ca element al organizării procesuale
4.1. Funcţiunea de cercetare – dezvoltare
4.2. Funcţiunea comercială
4.3. Funcţiunea de producţie
4.4. Funcţiunea financiar contabilă
4.5. Funcţiunea de personal
4.6. Interdependenţa şi dinamica funcţiunilor întreprinderii

Capitolul V – Responsabilitatea socială a înreprinderii
5.1. Elemente fundamentale ale responsabilităţii sociale a întreprinderii
5.2. Modelul lui K. Davis privind asumarea responsabilităţii sociale a întreprinderii
5.3. Argumente pentru implicarea întreprinderii în activităţi de responsabilitate socială
5.4. Argumente contra implicării firmelor în activităţi de responsabilitate socială
5.5. Stabilirea responsabilităţii sociale
5.6. Abordări pentru îndeplinirea responsabilităţilor sociale
5.7. Planificarea activităţilor de responsabilitate socială

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE