CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTELE TEORETICE PRIVIND INTERDEPENDENȚA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN PRIVIND CREAREA ORGANIZAȚIILOR
1.1. Procesul evolutiv interdependenței mediului intern și extern al organizațiilor
1.2. Etimologia și importanța interdependenței mediului intern și extern la crearea unor organizații
1.3. Aspectele metodologice a interdependenței mediului intern și extern al organizațiilor

CAPITOLUL II CARACTERISTICA DEZVOLTĂRII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERII ÎN CONDIȚIILE INTERDEPENDENȚEI MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN LA VICTORIA ASIGURĂRI SA
2.1. Căile de dezvoltare a unei organizații în rezultatul interdependenței mediului intern și extern
2.2. Caracteristica economico-financiară a întreprinderii Victoria Asigurari SA

CAPITOLUL III. ANALIZA INFLUENȚEI FACTORILOR MEDIULUI LA ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII ȘI INTEGRAREA LOR ÎN MANAGEMENTUL COMPANIEI VICTORIA ASIGURĂRI SA.
3.1. Analiza influenței factorilor din mediul intern și extern a întreprinderii
3.2. Oportunități si propuneri pentru îmbunătățirea interacțiunii managementului cu mediul intern și extern al întreprinderii Victoria Asigurari SA

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE