CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Responsabilitatea socială corporativă și instrumentele de dezvoltare a acesteia în cadrul companiilor contemporane
1.1. Conștientizarea responsabilității sociale corporative în condițiile economico-sociale actuale
1.2. Instrumente și tehnici de implementare a responsabilității sociale corporative

Capitolul II. Instrumente de responsabilitate socială corporativă utilizate de întreprinderea Gas Natural Fenosa
2.1. Gas Natural Fenosa – activitate, viziune, angajamente social responsabile asumate
2.2. Practicile de responsabilitate socială corporativă raportate de Gas Natural Fenosa

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE