CUPRINS

INTRODUCERE

Partea I Întreprinzătorul – promotorul afacerilor
Cap. I Scurtă incursiune în istoricul afacerilor
Cap. II Definirea şi evoluţia conceptului de întreprinzător
Cap. III Satisfacţiile şi insatisfacţiile activităţii antreprenoriale
Cap. IV Factori care dezvoltarea antreprenoriatului
Cap. V Şcoli de gândire privind antreprenoriatul
Cap. VI Mituri şi prejudecăţi privind întreprinzătorul
Cap. VII Întreprinzători şi manageri
Cap. VIII Intraprenori
Cap. IX Femeile întreprinzători
Cap. X Evaluarea capacităţii antreprenoriale

Partea a II-a Identificarea ideilor de afaceri şi evaluarea oportunităţilor
Cap. XI Identificarea ideilor de afaceri
Cap. XII Evaluarea oportunităţilor

PARTEA a III-a Lansarea în afaceri
Cap. XIII Metode de intrare în afaceri
Cap. XIV Alegerea formei juridice de desfăşurare a activităţii
Cap. XV Finanţarea noii afaceri
Cap. XVI Alegerea amplasamentului
Cap. XVII Alegerea şi amenajarea facilităţilor fizice
Cap. XVIII Proiectarea organizării şi gestiunea personalului
Cap. XIX Gestiunea riscului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE