CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind impozitele directe
1.1. Esenţa şi clasificarea impozitelor
1.2. Rolul economic şi social al impozitelor directe
1.3. Practica mondială de impunere directă

CAPITOLUL II. Sistemul impunerii directe în Republica Moldova la etapa actuală
2.1. Caracteristici legislative privind impozitul pe venit
2.2. Caracteristici legislative privind impozitul pe bunurile imobiliare
2.3. Rolul impozitelor directe în formarea veniturilor bugetului Republicii Moldova

CAPITOLUL III. Analiza impactului impozitelor directe asupra proceselor social-economice în Republica Moldova
3.1. Analiza impactului impozitelor directe asupra anumitor procese economice
3.2. Influenţa impozitelor directe asupra veniturilor persoanelor fizice
3.3. Direcţii de perfecţionare a sistemului de impunere directă în Republica Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE