CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND INIȚIEREA AFACERII
1.1. Afacerea – concept și factorii care conduc la înființarea afacerii
1.2. Modalități de înființare a afacerii
1.3. Etapele de inițiere a unei afaceri

CAPITOLUL II. ANALIZA POTENȚIALULUI ECONOMICO-FINANCIAR A ÎNTREPRINDERII CI „AGROSTOC”
2.1. Caracteristica generală a activității întreprinderii CI „AGROSTOC”
2.2. Analiza principalilor indicatori economico-financiari
2.3. Analiza SWOT a activității întreprinderii CI „AGROSTOC”

CAPITOLUL III. ANALIZA PROCESULUI DE INIȚIERE LA ÎNTREPRINDEREA CI „AGROSTOC”
3.1. Etapele procesului de inițiere la întreprinderea CI „AGROSTOC”
3.2. Analiza principalelor probleme apărute în procesul de iniţiere a afacerii
3.3. Utilizarea tehnicilor moderne de îmbunătățire în administrarea afacerii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE