CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Aspecte teoretice privind impozitele indirecte
1.1. Conţinutul şi importanţa impozitelor indirecte
1.2. Clasificarea impozitelor indirecte

Capitolul II. Metodologia de calcul şi analiză a impozitelor indirecte în cadrul activităţii agenţilor economici în Republica Moldova
2.1. Modul de calculare şi analiza taxei pe valoare adăugată
2.2. Modul de calculare şi achitare a accizilor
2.3. Calcularea şi achitare a altor impozite indirecte

Capitolul III. Direcţii de perfecţionare a sistemului de impunere prin intermediul impozitelor indirecte
3.1. Influienţa impozitelor indirecte asupra proceselor social-economice
3.2. Direcţii de perfecţionare a sistemului fiscal în Republica Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE