CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ – EXPRESIA ORGANIZĂRII STRATEGICE A ORGANIZAȚIEI
1.1. Aspecte conceptuale şi tipologice privind structura organizatorică
1.2. Componentele structurii organizatorice
1.3. Principiile de bază ale alcătuirii structurii organizatorice

CAPITOLUL II. ELABORAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE
2.1. Etape în proiectarea structurii organizatorice
2.2. Documente de formalizare a parametrilor structurii organizatorice
2.3. Necesitatea elaborării structurii organizatorice pentru realizarea scopurilor strategice

CAPITOLUL III. PERFECȚIONAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE PENTRU REALIZAREA SCOPURILOR STRATEGICE ALE ORGANIZAȚIEI RODAL-S SRL
3.1. Prezentarea generală a întreprinderii Rodal-S SRL
3.2. Diagnostica principalilor indicatori economico-financiari
3.3. Evaluarea organizării structurii organizatorice al întreprinderii Rodal-S SRL
3.4. Căi și modalități de perfecționare a structurii organizatorice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE