CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Abordări conceptuale ale structurii organizatorice
1.1 Necesitatea conducerii ştiinţifice.
1.2 Definirea şi componentele structurii organizatorice.
1.3 Tipologia structurilor organizatorice
1.4 Parametrii de caracterizare ai structurii organizatorice
1.5 Etapele proiectării structurii organizatorice
1.6 Principiile de bază ale alcătuirii structurii organizatorice.

Capitolul 2.
2.1 Tipologia structurilor organizatorice
2.2 Parametrii de caracterizare ai structurii organizatorice
2.3 Etapele proiectării structurii organizatorice
2.4 Principiile de bază ale alcătuirii structurii organizatorice.
2.5 Definirea şi componentele structurii organizatorice.
2.6 Necesitatea conducerii ştiinţifice.

Capitolul 3. III Raţionalizarea structurii organizatorice existente în întreprindere
3.1 Analiza întreprinderii „Sandriliona”SRL
3.2 Modalităţi de creştere a eficienţei şi eficacităţii structurii organizatorice
3.3 Evaluarea eficienţei proiectului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE