CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ȘI CONCEPTE DE BAZĂ ALE NOȚIUNILOR DE SISTEM DE SALARIZARE ȘI PRODUCTIVITATE A MUNCII
1.1. Personalul întreprinderii ca resursă de bază a acesteia
1.2. Managementul resurselor umane
1.3. Sistem de salarizare – noțiuni fundamentale, tipuri, principii
1.4. Productivitatea muncii și modalități de majorare a acesteia

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA GENERALĂ A FABRICII DE MOBILĂ STEJAUR S.A. ȘI A SISTEMULUI DE SALARIZARE PRACTICAT ÎN CADRUL EI
2.1. Caracteristica generală şi structura întreprinderii
2.2. Personalul întreprinderii
2.2.1. Structura personalului
2.2.2. Drepturile și obligațiile angajaților
2.2.3. Sistemul de salarizare și modalități de motivare în cadrul companiei
2.3. Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai companiei

CAPITOLUL III. IMPORTANȚA SISTEMULUI DE SALARIZARE ȘI CĂILOR DE MOTIVARE ÎN CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ÎN CADRUL FABRICII DE MOBILĂ STEJAUR S.A.
3.1. Analiza sistemelor de salarizare și modalităților de motivare aplicate în diverse companii
3.2. Legătura dintre salarizare, motivare și procesul de majorarea a productivității muncii în compania STEJAUR S.A.
3.3. Căi de maximizare a productivității muncii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE