CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I.Bazele teoretice ale relaţiilor export-import.
1.1.Cadrul general de manifestare a releţiilor economice internaţionale.
1.2.Fundamentarea teoretică a politicii economice externe.
1.3.Reglementarea relaţiilor economice internaţionale in Republica Moldova.
1.4.Politica comerţului extern al Republicii Moldova la etapa actuală

Capitolul II.Analiza tehnico-economică a activităţii de producere şi comercializare a intreprinderii S.A.”Viorica-Cosmetic”.
2.1.Caracteristica intreprinderii
2.2.Analiza principalilor indicatori tehnico-economici a intreprinderii
2.3.Analiza producţiei
2.3.1.Analiza vinzărilor
2.4.Analiza resurselor umane
2.5.Analiza financiară a intreprinderii
2.5.1.Analiza beneficiului intreprinderii
2.5.2.Analiza activelor intreprinderii
2.5.3.Analiza lichidităţii intreprinderii
2.6.Caracteristica relaţiilor economice internaţionale a intreprinderii S.A.”Viorica-Cosmetic”.Eficienţa relaţiilor economice internaţionale.
2.7.Analiza dinamicii a dependenţei rentabilităţii aconomice de factorii de bază .
2.8.Analiza SWOT.

Capitolul III.Măsuri pentru promovarea axportului la intreprinderea S.A.”Viorica-Cosmetic”.
3.1.Publicitatea orientată spre piaţa externă.
3.2.Deschiderea unei reprezentanţe comerciale in străinătate.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE