CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Definirea şi importanţa managementului organizaţiei
1.1. Conceptualizarea managementului
1.2. Importanţa şi tipurile funcţiilor sistemului de management
1.3. Managementul performant în organizaţiile de comerţ

Capitolul 2. Evoluarea economico-financiară a CONSUMCOOP Mereni
2.1. Caracteristica generală a CONSUMCOOP Mereni
2.2. Analiza rezultatelor economico-financiare a activităţii CONSUMCOOP Mereni

Capitolul 3. Eficientizarea procesului de management în cadrul CONSUMCOOP Mereni
3.1. Metode şi tehnici generale de conducere practicate la întreprindere
3.2.Implimentarea metodelor managementului performant în cadrul CONSUMCOOP Mereni

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE