CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Sistemul de management al calităţii – factor determinant in asigurarea competitivităţii intreprinderii
1.1. Conceptul şi caracteristicile de calitate
1.2. Calitatea totală şi managementul calităţii totale
1.3. Perfecţionarea managementului calităţii

CAPITOLUL II. Diagnostica activităţii la intreprinderea S.R.L„Grigvas”
2.1 Caracteristica de baza a intreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor tehnico-economici ai activităţii intreprinderii
2.3. Analiza rentabilităţii economice a intreprinderii
2.3.1. Analiza rentabilităţii financiare a intreprinderii
2.4. Analiza Managementului Calităţii in baza cerinţelor standardului ISO 9001 : 2000
2.5. Analiza calităţii producţiei
2.6. Analiza de corelaţie
2.7. Analiza SWOT

CAPITOLUL III. Proiectul de măsuri pentru perfecţionarea managementului calităţii la S.R.L.”Grigvas”
3.1. Premisele imbunătăţirii competitivităţii producţiei la intreprinderea S.R.L „Grigvas”
3.2. Măsuri de imbunătăţire a SMC

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE