CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Calitatea – factor determinant al competitivităţii intreprinderii
1.1 Conceptul de calitate
1.2 Indicatorii calităţii: esenţa şi analiza lor. Căile de ridicare a nivelului calităţii producţiei.
1.3 Metode şi tehnici de asigurare a calităţii

Cap. II Analiza tehnico-economică a activităţii de producere şi comercializare a intreprinderii.
2.1. Caracteristica generală a intreprinderii
2.2 Analiza principalilor indicatori tehnico-economici ai intreprinderii S.A.“Vinăria Bardar”
2.3. Analiza comercială
2.4. Analiza producţiei
2.5 Analiza resurselor umane
2.6 Analiza financiară a intreprinderii

Capitolul 3: Proiectul de măsuri pentru sporirea calităţii producţiei şi estimarea lor economică
3.1 Asigurarea calităţii in conformitate cu cerinţele standardului ISO 9000
3.2 Planul de măsuri de ordin organizatoric pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii Totale la „Vinăria-Bardar” S.A.
3.3. Planul de acţiuni corective efectuate in urma controlului produsului neconform.
3.4. Planul de măsuri pentru imbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii Totale prin abordarea mai eficientă bazată pe procese.
3.5. Implementarea unor elemente din ISO – 9004: 2000 cu scopul creşterii eficacităţii Sistemului Calităţii la „Vinăria Bardar” S.A.
3.6. Partea tehnologică

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE